Achtergrond

Vanuit het werkveld heb ik bij diverse profit en non-profit organisaties de nodige ervaring opgedaan. Mijn passie heeft zich gevormd rondom het coachen, begeleiden en adviseren van werknemers, werkgevers of studenten met vragen gericht op loopbaanontwikkeling en/of studie.

Werkwijze

Met een nuchtere, maar bevlogen vorm van reflectie, gaan we samen op zoek naar jouw exacte vraagstelling en mogelijke oplossingen. Omdat iedere werknemer of student uniek is, richt ik me op de mens achter de cliënt. Dit schept een persoonlijke band en wederzijds vertrouwen. Uiteraard vinden alle gesprekken plaats in een voor jou vertrouwde omgeving. Dit betekent dat jij de voorkeur voor een locatie aan kan geven. Uiteraard heb ik ook de beschikking over een geschikte locatie.

Elk traject start met een diepgaand intakegesprek, waaruit een gedegen analyse naar voren komt. Deze analyse is de basis voor een traject dat leidt tot duurzame inzetbaarheid op een werkplek, of in een studie waarbij jij je het prettigst voelt.

Alle gesprekken die we voeren, alle bijbehorende rapportages en documentatie worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. Alleen op jouw uitdrukkelijk verzoek of met jouw toestemming, zal deze informatie gedeeld worden met derden, tenzij de wetgeving anders voorschrijft.

Doelgroepen

Vanwege mijn werkervaring in diverse functies bij met name non-profit organisaties, voel ik me hier het meest mee verbonden en herken ik de beweging en moeilijkheden bij deze organisaties. Ik kan me derhalve verplaatsen in de belangen die deze organisaties en hun medewerkers kernmerken. Daarnaast voel ik me verbonden met Arbo diensten en verzekeringsmaatschappijen die cliënten optimaal deel willen laten nemen aan het arbeidsproces.  Ook heb ik de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met studenten van verschillende niveaus en diverse opleidingsinstituten. Ik weet hierdoor wat er leeft binnen scholen en studenten, waardoor ik snel tot de kern door kan dringen.

Verandering

Nieuwsgierigheid naar en het onderzoeken van mogelijkheden zijn de start voor een gewenste verandering. Hoe deze duurzaam ingezet kan worden, gaan we samen ontdekken. Elke beweging is mogelijk, mits er stappen gezet kunnen worden en de wil tot ontwikkeling daardoor een feit is. Gevoelsmatig  is de tijd voor verandering merkbaar en herkenbaar. Ik help dit gevoel om te zetten in concrete keuzes en acties, zodat de investering in beweging de kans op successen vergroot.

henk

 

 

‘Angst is veur even, Spiet is veur altied`
Henk Zantinge