Arbeidsbemiddeling

`Wie ben ik om aan mezelf te twijfelen?

Match of mis match?

Arbeidsbemiddeling is de beantwoording van de vraag en het aanbod tussen werkgevers en medewerker. Vaak is niet bekend of deze geschikt voor elkaar zijn of op welke vlakken overeenkomsten en verschillen aanwezig zijn. Te vaak blijkt er na verloop van tijd een mis match te zijn tussen vraag en aanbod. Te vaak leidt een snelle keuze van werkgever of medewerker tot een mis match. Dit levert voor beide partijen onnodige kosten en tijdverlies op.

Om de match succesvol te maken, breng ik de wensen van de werkgever en medewerker in kaart. Hierbij is niet alleen de vakinhoudelijke overeenkomst belangrijk. De persoonlijke klik tussen werkgever en medewerker is minstens zo belangrijk.

Netwerk

Na een gedegen inventarisatie van wensen en behoeften van werkgever en medewerker, maak ik gebruik van mijn aanwezige en groeiende netwerk. Dit netwerk geeft je de mogelijkheid het succes op een goede match te vergroten. Het is niet moeilijk snel een werkgever en medewerker bij elkaar te brengen. Een match die duurzaam is en op lange termijn tot tevredenheid leidt bij beide partijen, vereist aandacht en interesse.