De barometer van je loopbaan

Onstuimig, maar nog geen storm

De Barometer van je LoopbaanEen tegenwind kan wind mee worden. De wereld en haar arbeidsmarkt verandert, organisaties, functies en medewerkers veranderen. Kortom, momenteel geeft de barometer aan dat het behoorlijk onstuimig is en bestendigheid soms ver te zoeken is. De veranderingen volgen elkaar stormachtig op, waardoor we kunnen constateren dat er te weinig ruimte overblijft om te beoordelen of de relatie tussen organisatie-functie-medewerker nog wel houdbaar en duurzaam is. Te vaak worden interventies gepleegd wanneer het al zwaar weer is, terwijl er aan de voorkant en preventief juist nu zoveel winst valt te behalen.

Medewerkers die op dit moment niet kunnen voldoen aan de functie. Medewerkers die zelf twijfelen of de functie, waar ze eerder erg enthousiast over waren, nog wel past. Medewerkers en organisaties die twijfelen of de koers en cultuur van de organisatie nog wel passen bij persoonlijke ambities en behoeften. Onze ervaring is, dat in vele gevallen uiteindelijk de conclusie wordt getrokken dat
de verhouding tussen organisatie-functie-medewerker verstoord is. Het is lastig voor alle partijen om dat moment te (h)erkennen en naar elkaar uit te spreken. We kiezen immers (te) vaak voor wat we denken dat veilig is.

Het onderzoek naar rustiger vaarwater

Loopbaancoach en –adviseur `Het Zicht` heeft daarom “De Barometer van je Loopbaan” ontwikkeld. Deze barometer is de basis voor een goed en degelijk advies over een mogelijke passend vervolg in je loopbaan. In een 4-tal gesprekken, met ondersteuning van de Talent Motivatie Analyse (TMA), wordt de medewerker en/of de organisatie bewust gemaakt of de relatie tussen werknemer-functie-organisatie nog de juiste is, of juist te maken is. Wat houdt `De Barometer van je Loopbaan` precies in:

  • Kennismakings- en intakegesprek
  • TMA sessie, gericht op persoonlijkheid en motivatie
  • TMA sessie, gericht op drijfveren, talenten en competenties
  • Toetsingssessie, gericht op de relatie tussen de werknemer, functieprofiel en organisatie

Op koers naar bestendigheid

Na het onderzoek kunnen drie conclusies getrokken worden: De medewerker past nog prima bij de huidige functie en organisatie, de medewerker is prima passend te maken voor de huidige functie en bij de huidige organisatie, of de medewerker past niet meer bij de huidige functie en/of de organisatie. Onze ervaring binnen diverse organisaties levert de conclusie op, dat de preventieve aard van dit onderzoek rust en ruimte geeft voor het vinden van een passende oplossing. Het biedt de kans om tijdig in te grijpen, zodat een bestendig en duurzaam toekomstperspectief ontstaat voor de medewerker. Vanuit een helder advies aan zowel de medewerker en de organisatie, ontstaat een persoonlijke focus en bijbehorende richting. De steven koerst, eventueel met ondersteuning, op weg naar een nieuwe en passende haven.