Outplacement

`Als je loslaat, heb je 2 handen vrij`

Redenen voor outplacement

Wanneer je in aanmerking komt voor outplacement, betekent dit meestal dat jij en je werkgever overeenkomen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan. Dit kan dezelfde, maar ook een andere richting zijn. Voorwaarde is echter dat je niet meer terugkeert op je oude werkplek. Bij een outplacementtraject wordt vaak een termijn gesteld, waarbinnen je een andere baan gevonden hebt. Wanneer dit resultaat niet binnen de overeengekomen termijn niet behaald is, wordt er alsnog overgegaan tot ontslag. De redenen voor outplacement zijn vaak:

 • Een onoplosbaar arbeidsconflict
 • Reorganisatie
 • Vastlopen in je loopbaan

Door de inhoud van dit outplacementtraject een juiste en passende inhoud te geven, vergroot Het Zicht je kansen op succes en duurzame inzetbaarheid.

Waarom kies je voor Het Zicht bij outplacement?

Uiteraard zijn er meerdere bureaus die een outplacementtraject voor je kunnen verzorgen. Waarom kies je dan toch voor Het Zicht?

 • Mijn missie en visie spreken je erg aan en je ervaart een klik
 • Je verwacht met mijn manier van begeleiding de grootste kans op succes
 • De werkgever wordt door mij via een rapportage op de hoogte gehouden van je voortgang. Jij bepaalt echter mede hoe en met welke informatie de werkgever op de hoogte gehouden wordt
 • Jij geeft mede inhoud en vorm aan het traject
 • Je wilt geen stilstand ervaren, maar actief bezig zijn met je traject. Ik bied je hiervoor de mogelijkheid

Het daadwerkelijk traject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen en onderdelen die je meer of minder uitgebreid doorloopt. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie en de inhoud van het traject wordt in overleg met jou hierop afgestemd. De fasen en onderdelen zijn:

 • Verwerking. Wanneer je voor outplacement in aanmerking komt, heb je vaak onprettige ervaringen achter de rug. Het kost tijd dit een plaats te geven. In jouw traject hebben we daar uiteraard tijd en ruimte voor.
 • Zelfonderzoek. Met een gedegen zelfonderzoek breng je in kaart wat je wilt, wat je kan en wat je bent. Daarnaast maken we je sterke en verbeterpunten helder en kun je efficiënt aan de slag met eventuele beroepskeuze en sollicitaties.
 • Sollicitatietraining. In een complete training deel ik je mijn theorie betreffende solliciteren en gaan we daadwerkelijk oefenen met je brief, CV en gesprekken. Daarnaast ben ik voorstander van het maken van een persoonlijk portfolio waarmee je je kans op succes vergroot. In deze training leer ik je netwerken en efficiënter kansen, mogelijkheden en banen vinden