Re-integratie

`Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren`

Terug op de arbeidsmarkt

Re-integratie wordt vaak onderschat en vaak mist de kennis van de verschillende vormen van re-integratie en bijbehorende verplichtingen. Re-integratie kent een duidelijk onderscheid tussen spoor 1, 2 en 3 en vergt daardoor een andere benadering. Re-integratie is vaak gericht op een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt, zonder de achtergronden goed te kennen. Deze snelle terugkeer wordt te vaak ingegeven door een financiële motivatie, of een verkeerde interpretatie van de wetgeving. Werkgevers zien een medewerker graag zo snel mogelijk terugkeren op de werkvloer om de kosten te beperken. Deze terugkeer hoeft niet bij de werkgever zelf te zijn, maar kan ook bij een externe organisatie. Re-integratie is echter veel meer dan een snelle terugkeer op de arbeidsmarkt.

Oorzaak

Het uitvallen van de medewerker is vaak te wijten aan ziekte. Deze kan incidenteel en kortdurend zijn, of langdurig met kans op definitieve uitval. De medewerker zal op een bepaald moment echter (deels) terug moeten keren op de arbeidsmarkt. Men kijkt echter te vaak naar deze terugkeer, zonder dat er een gedegen analyse uitgevoerd is naar de oorzaak van het uitvallen. Al dan niet onder druk, zal de medewerker terugkeren. Te vaak is er binnen afzienbare tijd een terugval en is de medewerker wederom niet inzetbaar. Regelmatig voorkomende oorzaken van uitval zijn:

  • Arbeidsconflict
  • Psychische belemmeringen
  • Lichamelijke belemmeringen

Door gesprekken te voeren met zowel de werkgever, als ook de medewerker, ben ik in staat de oorzaak van de uitval te analyseren. Indien nodig kan ik hier een aantal instrumenten voor inzetten. Wanneer er externe deskundigheid gevraagd wordt, overleg ik met de werkgever en medewerker om te bepalen welke deskundigheid gewenst is.

Vanuit deze analyses maak ik een duidelijk plan van aanpak, zodat de medewerker duurzaam terug kan keren op de arbeidsmarkt. Deze terugkeer hoeft niet persé intern te zijn. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een externe oplossing. Naast de wil om tot een goede oplossing te komen, hebben beide partijen ook een wettelijke inspanningsverplichting.