Studie-advies

`Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen`

Gedegen studie-advies of een snelle studiekeuze?

Een goed studie-advies is noodzakelijk je toekomst de juiste richting te geven. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat meer dan 30% van de studenten de verkeerde studiekeuze maakt en daardoor al binnen 3 maanden met de gekozen studie stopt. Een gebrek aan onderzoek naar en verdieping in de werkelijke interesse en keuzemogelijkheden liggen hieraan ten grondslag. Studenten volgen te vaak een eerste indruk, of volgen vrienden en bekenden in de studiekeuze. Ook kiezen studenten vaak op basis van werkgelegenheid en inkomen, terwijl de inhoud van de studie te weinig bekend is. Het plezier en interesse in de gekozen studie nemen hierdoor in de eerste maanden dusdanig af, dat stoppen de enige optie blijkt te zijn. Afgezien van het tijdsverlies en onnodige kosten, wordt de motivatie om te studeren minder. Een gedegen onderzoek naar eigen interesse en mogelijke studies kan dit voorkomen. Hier kan ik je uiteraard bij helpen.

Soms heb je ook het gevoel dat je de goede richting hebt gekozen, maar loopt de studie gewoon niet lekker. Als oud-student kan ik me in beide situaties verplaatsen, omdat ik beide situaties heb meegemaakt en weet hoe vervelend dit is. Naast de nodige twijfel, kan dit ook onzekerheid teweeg brengen, wat ten koste gaat van de studie en het niveau wat behaald kan worden.

Op weg naar de toekomst

We onderzoeken waar die onzekerheid en twijfel vandaan komen en hoe ik je verder kan helpen. Onderdelen die vaak voorkomen en waarmee ik je kan helpen zijn:

  • Studiebelemmeringen ontdekken en bespreekbaar maken
  • Het houden van coaching- en reflectiegesprekken
  • Het houden van voortgangsgesprekken
  • Beoordelen op mogelijke inzet van additionele hulp en/of maatregelen

Het is van belang samen een aantal vragen te beantwoorden. Deze zijn:

  • Is er een daadwerkelijke belemmering?
  • Is additionele hulp gewenst?
  • Is de gekozen studie de juiste?
  • Wat kunnen we doen de studie weer soepel te laten verlopen?
  • Moet een keuze voor een andere studie worden gemaakt?

Jij, je studie en je toekomst zijn in deze het belangrijkst. Alles wat we bespreken wordt natuurlijk op vertrouwelijke basis behandeld en verwerkt.